Image and video hosting by TinyPic
( ကုိယ္ပုိင္ဘာမွမရွိ )==================အသေကာ ေလာေကာ သဗၺံပဟာယ ဂမနီယံ။ ေလာေကာ----------------->ေလာကၾကီးသည္။ အသေကာ---------------->ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာမရွိပါေပ။ သဗၺံ---------->ရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ပဟာယ-------->တစ္ေန႕ေသာအခါပယ္စြန္႕ခြာ၍ ဂမနီယံ------------>သြားရမွာခ်ည့္ ပါေပတကား။ ===============(သေျပကန္ဆရာေတာ္)
"ေကာင္းကင္ေျမလွ်ဳိး ေရ၀ယ္တုိး၍ ပုန္းလွ်ဳိးေနခုိ မေသလုိလည္း ဤကုိယ္မုခ် မေနရ" "မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ဆင္ေျခမရွာပါနဲ႕ အမွားေနာက္က ဆင္ေျခေတြကုိ ဘယ္သူမွ နားမေထာင္ခ်င္ၾကပါ" စာေပေဟာေျပာပြဲေတြသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ် တင္ျပေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။....နားေထာင္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ေကာင္းတာကုိယူျပီး မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိပယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္စာေပေဟာေျပာပြဲမွ ဗဟုသုတႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ ရွိသမွ် ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သြားပါဦးမည္။

Saturday, March 26, 2011

မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပုိင္ဆုိင္သူမ်ား ခရီးဆက္

ေခတ္မွီဖံြ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႕ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းက်င့္ပလွ်က္ရွိရာ ေန႕စဥ္ထုတ္ သတင္းမ်ားမွ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ စည္းစနစ္တက်ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု လည္ပတ္ရန္ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရွိႏုိင္မည္မွာ မမွန္ပင္တည္း။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ျပီးဆုံးဖုိ႕အတြက္ကုိ အရင္ဆုံး အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ဖိအားေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ အစုိးရက ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေအာင္ျမင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလက္တြဲညီလုိ႕သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး တုိးတက္ဖြံ႕ျဖဳိးရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ရာကုိ အခုလုိလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူ အားလုံးသည္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ လမ္းျပသူေတြျဖစ္လာၾကမွာပါ။

ျပည္သူဆုိတာက လုိအပ္ခ်က္ အျမဲရွိေနမွာပဲ… အျပစ္မဟုတ္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ႏွင့္သာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အစုိးရေတြက နားလည္မႈရွိရမယ္။ ဒီလုိရွိခဲ့လုိ႕လည္း လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာ ျမင္ေတြ႕ရုံတင္မက လက္ေတြ႕ ခံစားေနၾကရတယ္ မဟုတ္လားဗ်ာ…။ အတုိက္ခံဆုိတာကေတာ့ ရွိေနမွာပဲ… ေကာင္းေသာအျမင္ကုိ လက္ခံႏုိင္သူရွိမည္ သုိ႕ေသာ္ မေကာင္းေသာ အျမင္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္မည့္သူလည္း ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ အျမင္ေတြမတူတာကလည္း အျပစ္တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကုိ အစြဲျပဳျပီး ဖ်က္လုိဖ်က္စီး စိတ္တစ္ခုထဲေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒသမားေတြကုိေတာ့ အျပစ္လုိ႕ေခါင္းစဥ္ တပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ လက္ခံတဲ့အရာေတြကုိ လက္မခံပဲ ဆန္႔က်င္ျပီး ျပည္သူေတြကုိ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္တာဟာ အတုိက္ခံသက္သက္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားလြန္းပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံ ဘယ္ေလာက္ဆုိးဆုိး၊ ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲဆင္းရဲ ဒီအတုိက္ခံသမားေတြက မဆင္းရဲတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္… ဆင္းရဲမယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္မလုပ္ၾကဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပည္ပကုိထြက္လာျပီး ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သူတုိ႕ေတြမွာလဲ အျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ၀အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကြာျခားၾကတယ္။ အတုိက္ခံသမားေတြရဲ႕ သြားရာလမ္းကုိ မလုိက္တဲ့လူေတြကုိ ေလးစားရမွာပဲ။ အတုိက္ခံသမားဆုိတာက အလြယ္လုိက္တဲ့ မတည္ျမဲေသာ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိလုိ႕သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပ်က္စီးဖုိ႕အေရး ေဇာက္ခ် လုပ္ကုိင္ေနၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံက အျမဲတမ္းအျပစ္ေတြ ရွိေနမွာမဟုတ္ဘူး။ အျမဲတမ္းႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ ေျပာစရာျဖစ္ေနမွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိလည္း သိေစခ်င္တယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၾသဇာကုိ မခံခ်င္လုိ႕ ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ေနတာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အားကုိးေနတဲ့ အေမရိကန္ေတာင္ ဘာလုပ္ႏုိင္လုိ႕လဲ… အဲဒါကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္က လူၾကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ဥာဏ္ေျပးသလဲ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့။ ယေန႕ကမၻာမွာ ကုိယ့္ထက္အင္အား ေတာင့္တင္းတယ္ ဘယ္လုိေျပာေျပာ အေမရိကန္နဲ႕ျဖစ္တာနဲ႕ အတုိက္ခံရတာပဲ မဟုတ္လား။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အတုိက္ခံေတြ ေခါင္းမရွိလုိ႕ အခုခ်ိန္ထိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္မရွိတဲ့ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္ေနတာေပါ့ဗ်ာ။ စစ္ေျပးေတြကုိ လုိက္လံေဖာ္ထုတ္ျပီးသာ အျမတ္ရွာေနတာ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းမွာ ေဖာ္ေကာင္လုပ္ေနတာ အမ်ားၾကီးပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ဘေလာ့ေတြမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒီမုိငတုံးေတြကုိ အလုိမရွိပါ၊ ဦးေႏွာက္မရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေဘးထြက္ပါ။ အသက္ၾကီးျပီး အခ်ိန္မစီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဘုိးေတာ္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေပးပါ…. တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျပစ္ေတြ လုိက္ရွာမေနနဲ႕ ခင္ဗ်ားတုိ႕အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ခ်က္ ကြဲျပားျပီး ေဖာ္ေကာင္ေတြကုိလည္း သတိထားဦး။ ကုိယ္ခ်င္းစာၾကည့္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္ မေကာင္းဘူးလုိ႕သာ ေျပာေနၾကေပမဲ့ သူတုိ႕ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္ခ်င္ေနၾကတယ္။ လုပ္ခဲ့တဲ့အမွားေတြအတြက္ ေနာင္တရခ်ိန္သည္ အရမ္းေနာက္က်ေနခဲ့ျပီး။ ဒါေၾကာင့္ မွားျပီးသမွ် ဆက္မွားဖုိ႕ကုိ ဘ၀အာမခံခ်က္အတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့ရတယ္။

ရွက္တက္ရင္ လဲေသႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ စကားက ဒီလူေတြအတြက္ ရွိမယ္မထင္ဘူး။ အရွက္နဲ႕လူလုပ္တာ မဟုတ္မွေတာ့ ရွက္စရာလည္း မလုိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႕ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း မေကာင္းေရးတာ အရမ္းရွက္စရာပါဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အဲဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ခ်င္လား… ဘယ္သူမွလုပ္ခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္သူတုိ႕ လုပ္ေနၾကသလဲ… မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ဘယ္မွာလဲ…။ ဘာမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မွ မရွိဘူးလုိ႕ေျပာရင္ ခံႏုိင္မည္မဟုတ္။ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပေနလား ဆုိေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္ ေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္ကုိခ်စ္တဲ့ သံေယာဇဥ္မရွိၾကလုိ႕ သစၥာတရားကုိ စြန္႕လြတ္ထားျပီး ဒီအလုပ္ေတြကုိ လုပ္ေနၾကတာ ရင္နာဖုိ႕ေကာင္းပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးကုိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ တုိက္ခုိက္တယ္။ ျပည္သူကုိက်ေတာ့ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ေျမာက္ေပးတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ အားကုိးအားထားျပဳရတဲ့ စစ္တပ္ကုိ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရၾကား ေသြးခြဲေပးမယ္။ ရန္တုိက္ေပးမယ္။ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ လူစိတ္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာစကားေျပာေနေသာ သူမ်ားသာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ယေန႕အထိဆုိတာ ျငင္းစရာရွိမယ္ မထင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဟုိတေလာက ၾကားလုိက္ပါတယ္… ရန္ကုန္တစ္ျမဳိ႕လုံး ထၾကြျပီးတဲ့… Just do it ဆုိတဲ့အဖြဲ႕တဲ့… မီဒီယာေတြ ဘယ္ေလာက္ ဖြသလဲဆုိရင္ ရန္ကုန္မွာျဖစ္ေနပါျပီး။ အထက္ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ပိုအားေကာင္းတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြက အေပါစားစည္းရုံးေရးေတြ ျဖစ္မယ္လုိ႕ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ မသုံးသပ္ခဲ့ၾကဘူး။ မမွန္မကန္ေရးေနတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျပည္သူေတြကုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစတာကုိလည္း ထည့္မတြက္ၾကဘူး။ ထုိ႕အျပင္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္တဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ကုိးကြယ္ရာ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကုိပါ ေမ့ေနၾကတယ္။

ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က အရမ္းၾကီးက်ယ္မယ္… အဓိပၸာယ္ရွိတာကုိ လုပ္ၾကတယ္လုိ႕ ထင္ခဲ့တာ။ အခုက်ေတာ့ ပါးစပ္က ေလွ်ာက္ေအာ္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာကုိ ေကာင္းေကာင္း သိလုိက္ရတယ္။ ခံယူခ်က္မရွိေသာ ဦးတည္ရာေပ်ာက္ေနေသာ အမွားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံထားသူမ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဆုိတာ သိလာရတယ္။ ဒီအတြက္လည္း အထူးပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ ကြ်န္ေတာ္ေရးျပတဲ့ စာေတြကုိ ဖတ္ရရင္ ပုိျပီးေတာ့ စိတ္ပ်က္မိမွာ ဧကန္စင္စစ္ေပါ့ဗ်ာ။

လူတုိင္းမွာ ေတြးေခၚဆင္ျခင္တတ္တဲ့ ဥာဏ္ေတြပါလာျပီးသားပါ။ စာေပဗဟုသုတ လုိက္စားသူမွန္သမွ် ပုိင္ျခားသိျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေတြက ဘာလုိ႕မဟုတ္တာေတြကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ေရးေနၾကမွာလဲ။ အေကာင္းဆုံးနဲ႕ အမွန္ကန္ဆုံးသတင္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေစမယ့္ သတင္းေတြႏွင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ သယံဇာတေတြကုိေဖာ္ထုတ္၊ အလွတရားေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ထားမြန္ျမတ္မႈေတြကုိ ဘာေၾကာင့္မေရးႏုိင္ရမွာလဲ…။ ရန္တုိက္ေပးမဲ့စာေတြ ေရးမယ့္အစား ျပည္သူေတြကုိ စိတ္ဓာတ္ျမင့္တင္ေရး ေဆာင္းပါးေတြ၊ အက်ဳိးျပဳစာေတြ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာေတြကုိ ေရးသင့္ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ မီဒီယာဆုိတာက တစ္ဖက္နားေပါက္ေနသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြကုိ ဒါေလးလုပ္လုိက္လုိ႕ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး၊ ကိစၥမရွိပါဘူး… ေအးေဆးပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္လုပ္လုိက္တယ္… ျပန္စဥ္းစားမယ္… ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး၊ ကိစၥမရွိပါဘူးဆုိတဲ့ အေတြးေတြ ခဏခဏ ကိန္းေအာင္လာျပီး ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္ေနျပီး၊ ကိစၥရွိေနျပီးလုိ႕သာ မွတ္ယူရမယ္။ လူတုိင္းေရာက္ေအာင္ သြားေနရတဲ့ ေသလမ္းမွာ ကိစၥရွိေနလိမ့္မည္။

အရာရာမွာ ဆန္႕က်င္ရန္ ခံယူခ်က္အျဖစ္နဲ႕ ယူဆထားလုိ႕ရွိရင္ စိတ္ထဲမွာ ပဋိပကၡ အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အရည္မေဖ်ာ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အစုိင္အခဲေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပုံစံအတုိင္း မမွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႕ စည္းရုံးေနလုိ႕ မရပါဘူး။ အသိဥာဏ္ရွိေသာ အတတ္ပညာရွိေသာ လူေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတယ္ဆုိကုိလည္း မီဒီယာေတြႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလုိစနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားလုိ႕လည္း ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ဆုိ႕မႈေတြ မီဒီယာထုိးႏွက္ခ်က္ေတြ ၾကားမွာရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာဆုိတာကုိလည္း မေမ့ေစခ်င္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဂုဏ္ယူတတ္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပမယ္… အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံေတြ ႏွင့္ ျပည္ေျပးေနေသာ သူေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိက္ခုိက္တာေတာင္ ကမၻာမွာျမန္မာျပည္ ရပ္တည္ေနတုန္းပဲ။ ယေန႕ျမန္မာလူမ်ဳိး မေပ်ာက္ေသးဘူး… ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ ဆက္လက္တည္တံ့ ျပန္႕ပြားေအာင္ ရဟန္းသံဃာေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာ ဂုဏ္ယူမဆုံးႏုိင္ပါဘူး…။

ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိတာ တစ္ခုရွိပါတယ္… မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း ပုိင္ဆုိင္သူေတြသာ ခရီးဆက္ႏုိင္ၾကတာပါ။ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း မရွိသူေတြဟာ တစ္ဘ၀လုံး လုပ္ေနလဲ လုိခ်င္တာေတြ ျဖစ္လာမယ္လုိ႕ မထင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရုိးရုိးေလးစဥ္းစားၾကည့္ပါ… တပ္မေတာ္ကုိ အံတုလာတာ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ ၾကာပါျပီး။ တုိက္ခုိက္ေနတာလဲ အေတာ္ၾကာပါျပီး ပ်က္စီးသြားသလား… ဒါလည္းေမးခြန္း ထုတ္စရာပဲ… ေမးခြန္းထုတ္တယ္ဆုိတာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျပည္သူေတြ ေျဖဖုိ႕မဟုတ္ဘူး… တပ္မေတာ္ကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္စီး လုပ္ေနေသာသူေတြႏွင့္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် မီဒီယာေတြမွ တုိက္ခုိက္ေနေသာ သူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါတုိ႕မွာမွ လက္နက္မရွိတာဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးေနတဲ့လူေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ… ဒါဆုိရင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ထိ တုိက္ေနတုန္း ရွိပါတယ္။ ၀င္ႏုိင္သလား… ခံယူခ်က္ေတြ ျပင္းထန္ေနတယ္ဆုိရင္ေပါ့… တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖ်က္ဆီးေနတယ္လုိ႕ ခင္ဗ်ားတုိ႕ ယုံၾကည္ထားရင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတာပဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ အားေပးေနတဲ့ ေသာင္းက်န္သူေပါင္းမ်ားစြာထဲကုိ ၀င္လုိက္ပါလုိ႕ အၾကံေပးခ်င္တယ္။

မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႕ပက္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႕လည္း လုိအပ္တယ္။ တုိင္းျပည္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကုိ ဘာေၾကာင့္မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနရပါသလဲ။ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရပ္တည္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ကုိယ့္အခန္းက႑အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္စီး ၀ုိင္းလုပ္ေနတာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ စဥ္းစားရင္ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႕ အေျဖထြက္မွာပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ေတာ့လည္း မလုပ္လုိ႕၊ လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း လမ္းစဥ္မမွန္ကန္လုိ႕၊ လိမ္လည္မႈေတြ ဆုိျပီး အမည္တပ္ေနတာ ဘယ္လုိနားလည္ေပးရမလဲ။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ရဲ႕ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ လူအေနနဲ႕ဆုိ ေတာ္ေတာ္ရွက္ဖုိ႕ ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႕အခ်င္းခ်င္း ပုိသိၾကမွာပါ။ အနည္းဆုံးေတာ့ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ေလးမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့အမွားေတြအတြက္ စဥ္းစားမိၾကမွာပါ။ တခါတေလ ခင္ဗ်ားတုိ႕ကုိ ဗုဒၶဘာသာေရာ ဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ရဲ႕ ပင္ကုိယ္စိတ္ေတြက တစ္ေန႕တစ္ေန႕ သူတပါးမေကာင္းေၾကာင္း သတင္းေရးဖုိ႕ တုိက္ခုိက္ဖုိ႕ကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနလုိ႕ပဲျဖစ္တယ္။ ျပည္ေျပးေတြထဲမွာ ငါတုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံကြသာ ေအာ္ေနတာ လူမ်ဳိး/ဘာသာ ေျပာင္းသြားသူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ… မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္က အဲလုိမ်ဳိး ရွင္သန္ၾကတာ…။ ခင္ဗ်ားတုိ႕ မေက်နပ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြက ျပည္ပေရာက္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိ ၾကည္ညုိေနတုန္းပဲ… ဘယ္ႏုိင္ငံသားကမွ ဓားေထာက္ျပီး ငါတုိ႕ဘာသာထဲ ၀င္ပါလုိ႕ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး….

တပ္မေတာ္အေၾကာင္းေလး ျပန္ဆက္ရေအာင္…. အရင္ေကာင္းလုိ႕ အခုေကာင္းသည္ အခုေကာင္းလုိ႕ ေနာင္ေကာင္းပါမည္ ဆုိတဲ့ဆုိရုိးစကား ရွိတာနဲ႕အညီ တပ္မေတာ္သည္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေနတာ ယေန႕အခ်ိန္ထိပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္သြားျပီးဆုိရင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ခင္ဗ်ားတုိ႕ေျပာေနတဲ့ အိပ္ေဆာင္ကုိ ျပန္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲမွာ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေတြပါ၀င္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ရရွိေအာင္လည္း တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကုိ ၾကဳိးစားေနၾကတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ လက္ကမ္းၾကဳိဆုိ ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမ၊ ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခ်င္ေနတာကုိ လုံး၀ ခြင့္ျပဳလုိ႕မရသလုိ ခြင့္လြတ္ေပးလုိ႕လည္း မရပါဘူး။

ကုိယ္ပုိင္နယ္ေျမ မဟုတ္တာေတာင္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနတာ… ေပးမ်ားေပးလုိက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ဆုိးလုိက္မလဲ…. တယူသန္၀ါဒေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ေသာင္းက်န္သူအခ်ဳိ႕သာ မုိင္းေထာင္မုိင္းခြဲ လုပ္ေနၾကလုိ႕ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ အလကားေသေၾက ပ်က္စီးေနရတယ္ဆုိတာ ခဏခဏၾကားေနရတာပဲ။ အရုိးရွင္းဆုံးေျပာရရင္ စစ္သားသည္ အေၾကာင္းမရွိပဲ မုိင္းမေထာင္ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္ထိ မမွန္မကန္ ေရးေနသလဲဆုိရင္ ျမဳိ႕ထဲဗုံးေပါက္တာေတာင္ စစ္တပ္က တမင္တကာ လုပ္တယ္ဆုိျပီး ေျပာလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေသခ်ာ ရွင္းျပလုိက္ခ်င္တယ္။ ျမဳိ႕တြင္းမွာ မုိင္းေထာင္ဖုိ႕ မေျပာနဲ႕ အေၾကာင္းကိစၥ (သုိ႕မဟုတ္) လုံျခဳံေရးမဟုတ္ပဲနဲ႕ ေသနတ္ေတာင္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ မရွိဘူး။ ျမဳိ႕တြင္းမုိင္း ေထာင္ရေလာက္ေအာင္လည္း အသိဥာဏ္ မကင္းမဲ့ဘူး။ ကုိယ့္ျမဳိ႕တြင္းမွာက ကုိယ့္ေဆြးမ်ဳိးေတြ နီးစပ္ရာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ ရွိေနတာကုိ လူမဆန္တဲ့ အလုပ္ေရွာင္က်ဥ္တယ္။ ထုိ႕အျပင္ စစ္သားတစ္ေယာက္ မုိင္း၀ယ္ယူလုိ႕ မရဘူး။ ၾကီးၾကပ္ကန္႕သတ္ ပစၥည္းေတြကုိ သုံးခ်င္တုိင္းသုံးလုိ႕မရဘူး။ အမိန္႕မရပဲ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္လုိ႕မရဘူး ဆုိတာေတြကုိ နားလည္ျပီးမွ သတင္းေတြ ေရးတာပုိေကာင္းမယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။

ဒီလုိမမွန္မကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြသုံးျပီး တပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္ေနခဲ့တာ ဆံပင္ေတြလည္းျဖဴ အသက္ေတြလည္း ၾကီးရင့္ျပီး ေနာက္ဆုံးခရီးလမ္းမွာ ျမန္မာဓေလ့နဲ႕ ဆြမ္းေတာင္ မသြပ္နုိင္ရွာၾကဘူး။ အလွဴအတန္း ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ႏုိင္ၾကဘူး။ တုိင္းတပါးမွာ အေျခခ်လုိက္တဲ့ ေကာင္းက်ဳိးေတြေပါ့ဗ်ာ။ သူခုိးကလူကုိ ျပန္ဟစ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား ေနာင္တရသူေတြ အင္မတန္ မ်ားျပားေသာ္လည္း ကုိယ့္ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ေသတမန္ သက္တဆုံး သူတပါးႏုိင္ငံမွာ ကြ်န္ခံေနၾကတာ သတိမထားမိၾကဘူး… သူတုိ႕ကေျပာၾကတယ္ ျမန္မာျပည္သူေတြ ကြ်န္ျဖစ္ေနတာတဲ့… ကုိယ့္ဘ၀ကုိလည္း ကုိယ္ျပန္ၾကည့္တတ္ဖုိ႕လည္း လုိအပ္တယ္လုိ႕ ေျပာလုိက္ခ်င္တယ္။ အခုေတာ့ ကြ်န္ျဖစ္ရုံတင္မက ကြ်န္၀ယ္ရာအစစ္ပါ ဆုိသလုိ သားသမီးေတြပါ အေမြခံေနရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေလာက္ဆုိ ရွင္းသြားျပီးလုိ႕ ထင္ပါတယ္… ဘယ္သူကြ်န္ျဖစ္ေနသလဲေပါ့… ကြ်န္စနစ္က သူမ်ားကုိ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ မေျပာပါနဲ႕အုံး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္ဆုံး ကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါလုိ႕ ျပည္ပအတုိက္ခံမ်ားႏွင့္ မမွန္မကန္ သတင္းေရးေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားကုိ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္ကုိ ထိပါးေစာ္ကားလာရင္ မခံႏုိင္ပဲ ျပန္ခ်မည့္လူေတြ အမ်ားၾကီးရွိခဲ့လုိ႕ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တယ္။ ဒီၾကဳိးပမ္းမႈေတြထဲမွာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အသက္၊ ေသြးေခြ်းေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးရုံသာမက အသက္ေပးကာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတာက သမုိင္းမွာမွတ္ေက်ာက္ တင္ရွိျပီးသားျဖစ္တယ္။ ယခုလုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ အပုတ္ခ်ေနျခင္းကုိလည္း မခံႏုိင္ေသာ သစၥာရွိေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွိေသာ ျပည္သူထဲမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္သားေတြ အေနျဖင့္ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္တဲ့ အစဥ္လာေကာင္း တစ္ရပ္ေတာ့ တပ္မေတာ္မွာရွိခဲ့တယ္… ေက်းဇူးတရားခ်င္း ယွဥ္ၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္ကုိ မမွီႏုိင္ပါဘူးလုိ႕ ျပည္ပၾသဇာခံေတြ၊ မီဒီယာေတြႏွင့္ ျပည္ပအားကုိးပုဆိန္ရုိးမ်ားအား အသိေပးပါတယ္။ ဆုိလုိသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ တပ္မေတာ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုိက္အခံလုပ္ျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား ရန္တုိက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မွန္ကန္ေနေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏုိင္မည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီး ရည္ရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္ေပသည္…။

မွတ္ခ်က္။ ။မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း ပုိင္ဆုိင္ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ထြန္းေတာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္…။ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း မပုိင္ဆုိင္ေသာ သူမ်ားအဖုိ႕ေတာ့ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိတာ…… (ျပည္သူမ်ားျဖည့္ေတြးၾကည့္လုိက္ေတာ့)…….။

0 comment:

Comment here

သင့္အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ေလးစားစြာ ဖတ္ရႈေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
RSS FeedRSS Subscription!
Follow me!Follow me!