Image and video hosting by TinyPic
( ကုိယ္ပုိင္ဘာမွမရွိ )==================အသေကာ ေလာေကာ သဗၺံပဟာယ ဂမနီယံ။ ေလာေကာ----------------->ေလာကၾကီးသည္။ အသေကာ---------------->ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာမရွိပါေပ။ သဗၺံ---------->ရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ ပဟာယ-------->တစ္ေန႕ေသာအခါပယ္စြန္႕ခြာ၍ ဂမနီယံ------------>သြားရမွာခ်ည့္ ပါေပတကား။ ===============(သေျပကန္ဆရာေတာ္)
"ေကာင္းကင္ေျမလွ်ဳိး ေရ၀ယ္တုိး၍ ပုန္းလွ်ဳိးေနခုိ မေသလုိလည္း ဤကုိယ္မုခ် မေနရ" "မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ဘယ္ေတာ့မွ ဆင္ေျခမရွာပါနဲ႕ အမွားေနာက္က ဆင္ေျခေတြကုိ ဘယ္သူမွ နားမေထာင္ခ်င္ၾကပါ" စာေပေဟာေျပာပြဲေတြသည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ် တင္ျပေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။....နားေထာင္မည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ေကာင္းတာကုိယူျပီး မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိပယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္စာေပေဟာေျပာပြဲမွ ဗဟုသုတႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ ရွိသမွ် ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သြားပါဦးမည္။

Tuesday, November 9, 2010

ေမတၱာျဖင့္ယွဥ္ အရာရာကုိေအာင္ျမင္မည္

ၾကီးပြားတုိးတက္လုိသူတုိင္း ထားရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္း တစ္ခုမွာ ျဗဟၼစုိရ္တရား ပြားမ်ားျခင္း ဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သုံးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဗဟၼစုိရ္အက်င့္ ဆုိသည္မွာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတရားမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထား က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္။တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးလုိလားကာ ေမတၱာတရားရွိေနသမွ် မည္သည့္ ပဋိပကၡမွ် ျဖစ္ေပၚမည္မဟုတ္။ တစ္ဦးပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ တစ္ဦးကလုိလားျပီး ေမတၱာ မထားႏုိင္လွ်င္သာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိဘ၀တုိးတက္ရန္၊ မိမိ မိသားစုတုိးတက္ရန္၊ မိမိႏုိင္ငံတုိးတက္ရန္အတြက္ တစ္ပါးသူကုိ အားကုိး၍မရ။ မိမိကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္း ေပၚ၌သာ မူတည္ေပသည္။ လူတုိင္းသည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈ၊ ရုိေသထုိက္သူကုိ ရုိေသမႈ၊ ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္မႈ စသည့္ ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္း အရည္အေသြးႏွင့္ ျပည့္စုံေနရမည္ျဖစ္သည္။

လူတုိင္းသည္ မိမိတုိ႕၏ဘ၀ ၾကီးပြားတုိးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ ၾကီးပြားတုိးတက္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ပညာေရး ထြန္းေပါက္ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ စသည္ျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ ဦးတည္ျပီး ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္ စြမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရင္း က်င့္၀တ္စည္းကမ္းတုိ႕ကုိ သိရွိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုသုိလ္ေရးတုိ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိျပီး သူတစ္ပါး၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကုိလည္း ရရွိႏုိင္သည္။ မိမိအတြက္ ထာ၀ရမိတ္ေဆြေကာင္းကုိ ရရွိႏုိင္သည္။ မိမိအခက္အခဲ ေတြ႕ရာ ထာ၀ရမိတ္ေဆြသည္ အခ်ိန္အခါ ေနရာေဒသမေရြး ကူညီေဖးမႈ ျပဳမည္သာျဖစ္သည္။

လူတုိင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးသည္။ မိမိ၏စိတ္ကုိ မိမိသာ ျပဳျပင္၍ရ၏။ စိတ္ေကာင္းထားက မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခက္အခဲမရွိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း ထားရွိ ေမြးျမဴၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ရင္းေစတနာ ျဖဴစင္မွ တုိးတက္မႈရရွိမည္။ တုိးတက္မႈအတြက္ ေကာင္းေသာ ယွဥ္ျပဳိင္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ္မပ်က္ရ။ ေမတၱာသည္ မိမိကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။ လူတုိသ္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပစ္မျမင္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္၍ အရာရာကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိပါက ရည္မွန္းသည့္ ပန္းတုိင္ကုိ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ပါသည္။

(၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အယ္ဒီတာတစ္ဦး၏ အာေဘာ္ျဖစ္သည္။)

NPNGMMP

0 comment:

Comment here

သင့္အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ေလးစားစြာ ဖတ္ရႈေပးပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 
RSS FeedRSS Subscription!
Follow me!Follow me!